SİGORTA HUKUKU

Sigorta uyuşmazlıkları genel olarak oldukça karmaşık yapıdadır ve kapsamlı teknik bilgi gerektirir. Bünyesinde yüksek maddi tutarlar ve önemli ticari riskler barındırır. Hassas yapıları ve temellerindeki büyük ölçekli sorunlar sigorta uyuşmazlıklarını daha da karmaşık hale getirmektedir. KOCA HUKUK; poliçe sahiplerini, lehtarları, üçüncü kişi hak sahiplerini, aracıları, sigortacıları, reasürörleri ve diğer ilgili tarafları sigorta ile ilişkili çok sayıda uyuşmazlıkda temsil etmiştir.

KOCA HUKUK davalarda, tahkim süreçlerinde, alternatif çözüm yollarında ve müzakere ile uzlaşma süreçlerinde hak sahiplerine hukuki destek vermektedir.

uyuşmazlık çözüm ekibi, müzakereler sırasında müvekkillerin çıkarlarını daha iyi koruyabilmek amacıyla ‘çok branşlı’ bir çalışma yöntemi tercih eder. Sigorta uzmanları, aktüerler, uzmanlar ve teknik bilirkişiler ekibe dahil edilir.

Sigorta Hukuku Kapsamında Verdiğimiz Hukuki Hizmetler

– Kasko, havacılık ve deniz sigortası ile ilgili ihtilaflar ve ihtilafın dava takibi yoluyla çözülmesi

– Kaza sigortalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat talepleri, sigorta bedelinin tahsili

Emeklilik sigortası, sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında doğan alacak ve tazminat davalarının Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri huzurunda çözülmesi

– Sel, yangın, deprem vs. afetler neticesinde oluşan sigorta alacak ve tazminatların dava

– Sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlali halinde doğan ihtilafların takibi

– Zarar sigortaları, zorunlu sorumluluk sigortalarından kaynaklanan ihtilaflar

– Ödenmeyen sigorta primlerinin, sigorta ettirenden tahsili amacıyla icra müdürlükleri ve mahkemeleri nezdinde icra takibi işlemleri yapılması

– Sigorta şirketlerinin zarar görene ödediği tazminat ve sigorta bedellerinin, zarar görenden tahsili amacıyla sigorta avukatımız tarafından dava açılması ve sonuçlandırılması

  • Trafik kazalarından kaynaklı bedensel zararların, maddi zararların, police teminat klozunda var olan her türlü hakkın ve destek tazminatların sırası ile uzlaşma, arabuluculuk ve sigorta tahkim komisyonuna başvuru ile sonuçlandırılması,
  • İşveren sorumluluk sigortalarına  karşı başvuru yapılması

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI

İş kazasına bağlı olarak meydana gelen her türlü iş kazasında hak sahibine gelir bağlanması, bedelsel zarardan kaynaklı tazminatların açılması, ölüm halinde hak sahiplerine gelir bağlanması ve işveren ve sorumlular aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açılması, bakıcı gideri ve tedavi giderlerinin temini ve tazmini, işveren sorumluluk sigortalarına başvuru yapılması

Their names will be listed as effective site authors, and you will be the editor

Screenshot_2

TAHKİM

İletişim Bilgileri

Güvenevler Mah. 2096 Sokak No: 1 Park Afyon Rezidans Daire: 405 Afyonkarahisar

+90 272 222 00 88
info@kocahukukdanismanlik.com

Gsm-1 : 0532 615 88 58
Gsm-2 : 0532 058 38 44

Copyright 2019 Solido Grup ©  Güvencesi İle Hazırlanmıştır