TAZMİNAT HUKUKU

Tazminat hukuku; ana başlık olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiş olup, düzenlenme amacı, bireylerin uğradığı maddi ve manevi zararlarının karşılanmasıdır.

Tazminat davalarının uygulanma alanı bulabilmesi için, tazminatı gerektiren vakıanın haksız fiil teşkil etmesi ve bireylerin bu fiilden doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmüş olması gerekmektedir.

Ceza hukukunda da düzenlenmiş “hakaret”, “iftira” gibi suç niteliğindeki eylemlerden doğan maddi ve manevi tazminat taleplerinin davalaştırılması ve takibi,

Sözleşme ihlallerinden doğan maddi ve manevi tazminat taleplerinin davalaştırılması ve takibi,

Haksız fiillerden doğan maddi ve manevi tazminat taleplerinin davalaştırılması ve takibi,

Haksız tutuklama, gözaltı nedeniyle tazminat davaları

Trafik kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları

Haksız fiil sebebiyle uğranılan maddi ve manevi tazminat davaları

Destekten yoksun kalma tazminatı davaları

Sözleşmeden kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları,

Beden ve ruh sağlığı bütünlüğünün ihlali sebebiyle tazminat davaları

Hakaret, iftira’dan kaynaklı maddi-manevi tazminat davaları

İş kazasından kaynaklı maddi-manevi tazminat davaları,

Ölüm ve cismani zararlardan kaynaklanan tazminat davaları

Boşanma sonucu maddi ve manevi tazminat davaları

Kıdem ve İhbar tazminatı davaları

Kişilik haklarının basın yoluyla ihlali dolayısıyla manevi tazminat davaları

Iş kazası veya meslek hastalığı nedeni ile meydana gelen zararlar için maddi ve manevi tazminat davaları

Hekimin – hastane yönetiminin tıbbı yanlış ve kötü uygulamasından kaynaklı malpraktis davaları

Screenshot_2

TAHKİM

İletişim Bilgileri

Güvenevler Mah. 2096 Sokak No: 1 Park Afyon Rezidans Daire: 405 Afyonkarahisar

+90 272 222 00 88
info@kocahukukdanismanlik.com

Gsm-1 : 0532 615 88 58
Gsm-2 : 0532 058 38 44

Copyright 2019 Solido Grup ©  Güvencesi İle Hazırlanmıştır